Laipni ielūdzam Bībeles mājas lapā!

 

Nr.1.

Bībele

Šīs divpadsmit Bībeles pamata mācības nodaļas var uzlūkot kā individuālas studijas vai kā neklātienes sarakstes kursu internetā vai pa pastu.  Ja jūs tos vēlaties saņemt bez maksas pa pastu, lūdzu nosūtiet e-pastu ar pieprasījumu.

Nr.2.

Dievs un radīšana

Nr.3.

Grēka problēma

Nr.4.

Dieva apsolījumi

Evaņģēlija Vēstneša interneta izdevums.  Šajā numurā: Dieva atklāsme.

Nr.5.

Jūdi, Dieva tauta

Nr.6.

Jēzus Kristus, Dieva Dēls

Grāmata Bībeles pamati pieejama latviešu valodā.  Tā ir vairāk nekā 300 lappušu bieza rokasgrāmata, kas atklāj prieku un mieru, ko sniedz patiesa kristietība.  Interesentiem, kuri vēlētos saņemt pa pastu bezmaksas eksemplāru, lūdzam izsūtīt vārdu un pasta adresi pa e-pastu: bibele@bibele.org.  Ja Jums šī grāmata vajadzīga citās valodās, lūdzam jūs apmeklēt: www.bbie.org.

Nr.7.

Jēzus dzīve

Nr.8.

Jēzus nāve un augšāmcelšanās

Nr.9.

Pestīšana Jēzū Kristū

Nr.10.

Kristīšanās nozīme

Nr.11.

Dieva valstība uz zemes

Evaņģēlija Vēstneša Bībeles Kalendāru angļu versijā ticīgie lieto jau apmēram 150 gadus.  Varam jums to nosūtīt.  Sekojot šim plānam, jūs gada laikā izlasīsiet katru Vecās Derības nodaļu vienu reizi un katru Jaunās Derības nodaļu divas reizes.  Mums ir jālasa uzmanīgi un lūdzot.  Tad ar Dieva žēlastību mēs varētu teikt “Cik saldi ir Tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām!” (Psa. 119:103).

Nr.12.

Nākošie soļi

e-pasts:bibele@bibele.org

Evaņģēlija Vēstnesis

Bībeles Kalendārs

Rehabilitācijas Ekipējums

Vēlos Jūs iepazīstināt ar Evaņģēlija vēstneša rehabilitācijas ekipējumu.

 
© Evaņģēlija Vēstnesis, 1998–2014. g.